top of page

Pored svakodnevnih aktivnosti, zaposlenici JP Parkovi Mostar započeli su sa uređenjem dvorištima kod Tržnice i radovi su u tijeku.

Svjesni činjenice da počinje sezona opadanja lišća, kada će veći dio naših kapaciteta biti usmjeren na pometanje trgova, šetnica, trotoara i prometnica, želimo iskoristiti povoljne vremenske prilike kako bismo očistili i naša dvorišta.

Radovi obuhvataju skupljanje otpadaka, košenja i odvoz pokošene trave, uklanjanje korova i trave sa trotoara i parkinga, a odvijati će se prema prethodno planiranoj dinamici.

Ovim putem pozivamo na građane da se ponašaju odgovorno, i da otpad odlažu propisno i na mjesta predviđena za to, jer samo zajedno možemo učiniti grad ljepšim i čistijim.


Comentários


bottom of page