top of page

Nakon prolaska ljetnih vrućina i sa dolaskom jesenski kiša, vegetacija u gradu Mostaru ponovno je buknula. Sve zelene površine, oko stambenih objekata, koje se ne navodnjavaju ponovno su se zazelenile.

Sa porastom vegetacije na red je došla jesenska košnja park dvorišta oko stambenih objakta, razdjelnica i šajbi oko stabala.

Sama košnja se ne čini zahtjevna ali pravilna košnja obuhvaća više zahvata koji se obavljaju u isto vrijeme kako bi proces košnje bio pravilno izveden.

Djelatnici JP Parkova Mostar intenzivno rade na košnji. Proces košnje obuhvaća košnju trave i samoniklog korova sa trimerom, ručno sakupljanje otpadaka sa zelenih površina, ispuhivanje pokošene trave sa puhaljkama te utovar i odvoz.

Košnja u šajbama oko stabala iziskiva posebnu fokusiranost, izuzetnu pažnju i jako dobru organizaciju posla.

Prilikom košenja šajbi oko stabala mora se paziti na pješake, vozila te javnu i privatnu imovinu. Ukoliko se ispred trimera nađe neki kruti predmet i/ili kamenčići potrebno je jako oprezno pokositi te dijelove kako nebi došlo do ozljeđivanja osoba ili oštećenja vozila i imovine. U procesu košnje druga faza je sakupljanje otpadaka sa zelenih površina te ispuhivanje pokošene trave uz rubnjake na prometnici. Jako je bitno pravilno ispuhati pokošenu travu kako bi čistilica odmah mogla svu pokošenu masu prikupiti u svoj spremnik.

Kako bi ovaj proces tekao pravilno jako bitno je da voditelji sektora zelenila u JP Parkovima Mostar pravilno organiziraju sve operacije u procesu košnje te vrše kontinuirani nadzor cjelokupnog procesa košnje.


Comments


bottom of page