top of page

U petak, 12. kolovoza 2022. godine planirano je uređenje i detaljno čišćenje dijela dvorišta u Zagrebačkoj ulici.

Planirana je košnja trave i samoniklog korova, obrezivanje i oblikovanje grmova i trajnica te radovi na potkresivanju stabala odnosno sječa niskih i suhih grana. Sav zatečeni otpad, odbačeno lišće sa stabala te trava i uklonjene grane će se natovariti i odvesti na odgovarajuću deponiju. Molimo sve stanare i korisnike parking prostora da oslobode prilaze oko zelenih površina kao i prilaze dvorištu radi lakšeg korištenja strojeva i vozila. Nadamo se da ćemo svi skupa raditi i pridonositi da naš grad bude što ljepši i uređeniji na ponos sviju nas! Na fotografiji je označen dio dvorišta koji se planira urediti i detaljno očistiti!

Comentários


bottom of page