top of page
Mostarski gradski Park

JP Parkovi i zelene površine

JP Parkovi obavljaju uređenje i održavanje parkova, drvoreda i drugih zelenih površina u vlasništvu Grada Mostara, košnju travnjaka, izgrabljavanje lišća i smeća, orezivanje i oblikovanje trajnica, grmova, živica i drvorednih stabala, sadnju, zalijevanje, prihranu i plijevljenje cvjetnih partera te obnovu postojećih i uređenje novih površina ukrasnim biljem, osmišljavanje uređenja novoplaniranih zelenih površina te dizajna cvjetnih gredica sa sezonskim cvijećem u suradnji s gradskim odjelima.

Održavanje čistoće u gradu

Čišćenje javnih prometnih i drugih površina

-ručno čišćenje

-strojno čišćenje

-strojno pranje

-ručno pranje (Stari grad,šetnice …)

Održavanje zelenila u gradu

Odvoz miješanog komunalnog otpada

Prikupljanje miješanog komunalnog otpada te odvojeno prikupljanje otpadnog papira, metala, stakla, plastike, tekstila, problematičnog otpada i krupnog (glomaznog) otpada obavlja se u okviru sustava sakupljanja komunalnog otpada sukladno propisanim standardima.

- Održavanje uređenih zelenih javnih površina

- Održavanje park dvorišta oko stambenih zgrada

- Popunjavanje drvoreda, parkova i park dvorišta

- Pomoć pri uređenju harema i groblja

- Saniranje posljedica nevremena

- Održavanje drvoreda, potkresivanje i saniranje oboljelih stabala

bottom of page