top of page

Proteklih dana i tjedana, krenulo se u čišćenje i uređenje mostarskog kupališta Bunice.

Djelatnici JP Parkova, u suradnji sa DVD Buna, radili su na djelomičnom čišćenju i uređenju kupališta na Bunici. Težište je stavljeno na košnju trave oko korita rijeke te na uređenju parking prostora na samom ulazu na Bunicu. Uz uređenje i proširivanje parking prostora, radilo se i na saniranju stabala odnosno uklanjanju suhih i oboljelih stabala te potkresivanju niskih grana.

Povećan je broj kanta i kontenjera za prikupljanje otpadaka sa ciljem da se što manje onečišćuje prostor oko rijeke kao i sama rijeka. Pojačano će se odvoziti otpad jer se očekuje sve veći broj ljudi koji će se dolaziti rashladiti na Bunici.


Nadamo se da ćemo svi biti ekološki osviješteni i da ćemo pridonijeti što boljem i ljepšem izgledu mostarskog kupališta na Bunici!コメント


bottom of page