top of page

Program održavanja čistoće javnih prometnih površina provodi se u tri komunalne zone Grada sa primjerenim intenzitetima, vrstama radova sukladno odobrenim financijskim sredstvima, potrebama na terenu, te prema raspoloživim kapacitetima JP Parkovi Mostar.

Pod održavanjem čistoće javnih prometnih površina, na području na kojem djeluje JP Parkovi Mostar, podrazumijevaju se sljedeće aktivnosti:


  • Ručno čišćenje ulica, dvorišta i parkinga;

  • Strojno čišćenje kolovoza i pješačkih površina;

  • Strojno pranje kolovoza;

  • Ručno pranje Španskog trga;

  • Održavanje higijene javnog WC-a;

  • Pojačano čišćenje uz manifestacije;

  • Pojačano čišćenje u sezoni opadanja lista;

  • Čišćenje naselja Buna.Stalno unaprjeđenje kvaliteta komunalnih djelatnosti, te stalno održavanje i nabavka nove i savremenije opreme su osnovni ciljevi JP Parkovi Mostar.


Ručno čišćenje

Ručno čišćenje se obavlja prema operativnom planu održavanja čistoće, odnosno kategorizaciji u I, II i III komunalnoj zoni, a prema značaju prometnice u smislu protočnosti i frekvencije pješaka, blizine važnih državnih i kulturnih institucija i stupnju zaprljanosti. Stupanj zaprljanosti zavisi i od nivoa kulture i samodiscipline građana.

Ručno čišćenje se provodi na dijelu uz rub kolovoza, na svim pješačkim površinama, na dostupnim površinama partera, te na površinama koje su označene kao javna parking mjesta.

Ručno čišćenje javnih prometnih površina podrazumijeva čišćenje metlom i lopatom, uz upotrebu odgovarajućih kolica, i isključivo se odnosi na čišćenje sitnih otpadaka kao što su npr. kutije cigareta, opušci, razni tiketi, autobusne, kazališne karte i sl.

Pored poslova redovnog čišćenja, JP Parkovi Mostar provode i izvanredno čišćenje javnih površina po nalogu organa uprave mjerodavnog za komunalne i inspekcijske poslove.

Comments


bottom of page